Kế hoạch tổ chức giao lưu cờ vua của các thành viên trong CLB năm học 2020-2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

PHÒNG GD-ĐT CƯM’GAR

TRƯỜNG TH QUANG TRUNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 44/ KHLĐ-QT Quảng Tiến, ngày 25 tháng 04 năm 2021


KẾ HOẠCH

Tổ chức giao lưu cờ vua của các thành viên trong CLB năm học 2020-2021

 

Căn cứ vào kế hoạch nhiệm vụ năm học năm 2020 – 2021.

Nay Liên đội Quang Trung đề ra kế hoạch “Giao lưu CLB Cờ vua” với những nội dung như sau:

 

 1. Thời gian, địa điểm -Mục đích, ý nghĩa.
 2. Thời gian, địa điểm: 1 buổi sáng thứ 6 ngày 14 tháng 5 năm 2021 tại phòng hội đồng trường TH Quang trung

2.Mục đích, ý nghĩa

Tạo điều kiện để học sinh tiếp cận hình thức thi đấu và có cơ hội cọ xát với nhau trong môn Cờ vua, nắm rõ về luật chơi môn cờ vua

Thông qua buổi giao lưu CLB Cờ vua có thể tạo một sân chơi giải trí thông hình thức thi đấu. Góp phần phát triển toàn diện về tư duy cho học sinh tiểu học.

 1. Hoạt động .
 2. Đối tượng .

– Học sinh khối 3, 4 và khối 5 là thành viên CLB.

– Học sinh có đạo đức tốt, không vi phạm nghiêm trọng nội qui, qui chế của nhà trường.

 1. Nguyên tắc.

– Buổi giao lưu CLB Cờ vua hoạt động dựa trên nguyên tắc tự nguyện tham gia của các thành viên, dân chủ trong hoạt động.

– Hoạt động theo sự tổ chức và điều hành của Ban chủ nhiệm CLB, nhưng chịu sự quản lý, giám sát của BGH nhà trường. Ban chủ nhiệm CLB chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của CLB.

+ Chất lượng của các hoạt động được đặt lên hàng đầu.

+ Thu hút được đông đảo các thành viên tham gia.

+ Thúc đẩy được phong trào học tập và làm việc nhóm của các thành viên CLB.

+ Không có ảnh hưởng xấu tới thuần phong mỹ tục, đạo đức, tư tưởng và lối sống của học sinh, không vi phạm pháp luật.

 1. Đối tượng, hình thức thi đấu và cơ cấu giải thưởng:

a/ Đối tượng: HS lớp 3,4,5 đang sinh hoạt tại CLB cờ vua tại trường tiểu học Quang Trung.

– Học sinh được tổ chức thi đấu giao lưu theo 3 nhóm mỗi nhóm 8 học sinh được các lớp lựa chọn.

+ Nhóm 1: Khối 3

+ Nhóm 2: Khối 4

+ Nhóm 1: Khối 5

b/ Hình thức thi đấu:

Thi theo nhánh đã bốc thăm, cặp cuối cùng của các nhánh là trận tranh nhất nhì; cặp để thua ở bán kết thi đấu tranh giải 3

c/ Cơ cấu giải thưởng:

   3 giải nhất – mỗi giải 50.000 đ

3 giải nhì – mỗi giải 40.000 đ

3 giải ba – mỗi giải 30.000 đ

15 giải KK – mỗi giải 20.000 đ

Tổng giải thưởng 660.000 đ

                    III. Tổ chức và điều hành .

Buổi giao lưu điều hành bởi Ban tổ chức và tổ trọng tài

 1. Ban tổ chức.

– Cô Trần Thị Hảo – Hiệu trưởng – Trưởng ban

– Thầy Nguyễn Văn Đại – TPT đội – Phó ban

– Cô Nông Thị Hà – Kế toán – Thành viên

 1. Tổ trọng tài (Giám khảo).

– Thầy Bùi Thế Kỷ

– Thầy Đoàn Hồng Lai

– Thầy Nguyễn Văn Minh

 1. Dự kiến thời gian tổ chức, địa điểm và kinh phí:
 2. Thời gian tổ chức: Dự kiến, sáng thứ Bảy, ngày 15/5/2021

2.Kinh phí:

– Tiền giải thưởng 660.000đ

– Tiền Pano, trang trí: 300.00đ

– Tiền nước: 200.000đ

– Tiền mua bộ cờ thi đấu:  700.000 đ

– Chi hỗ trợ ban tổ chức và trọng tài: 300.000đ

Tổng kinh phí dự kiến: 2.160.000 đồng

 1. Tổ chức thực hiện:

1/ Đối với Ban tổ chức:

          Chuẩn bị cờ thi đấu, sắp xếp bố trí kgoong gian, địa điểm phù hợp

          2/ Đối với GVCN:

           Các lớp lập danh sách đăng kí dự thi nộp về Chủ nhiệm CLB chậm nhất ngày 12/05/2021.

Tổ chức luyện tập để học sinh thi đấu đạt kết quả tốt

Trên đây là kế hoach tổ chức thi đấu cờ vua năm học 2020 -2021, đè nghị tất cả GV học sinh bám sát kế hoạch thực hiện để đạt kết quả.

 

TM. CLB

Chủ nhiệm

                                 Bùi Thế Kỷ                                                       

                 HIỆU TRƯỞNG

 

 

Trần Thị Hảo