Sáng nay ngày 04.01.2022 Trường tiểu học Quang Trung kết hợp cùng các Đoàn thể ra quân hướng dẫn phụ huynh đón con an toàn trước cổng trường. Đảm bảo cảnh quang trường em Xanh – Sạch- đẹp – an toàn.

Lượt xem:

Đọc bài viết